in English | suomeksi

Tiivistelmä

Tilastolliset monimuuttujamenetelmät ovat tehokkaita välineitä suurten datajoukkojen analyysiin ja käsittelyyn. Tämä raportti esittelee tärkeimmät tilastolliset työkalut, joita voidaan kayttää monimuuttujaregressioon yleisessä viitekehyksessä.

Katso luentoheijasteet kurssisivuilta